Σάββατο, 24 Οκτωβρίου 2009

Γραπτή εξέταση στην ΑΑΤ-Ομάδα Β

Θέμα 4ο

Δίσκος μάζας Μ=1kg είναι τοποθετημένος, χωρίς να είναι δεμένος, πάνω σε ιδανικό ελατήριο με σταθερά σκληρότητας k=100N/m, το κάτω άκρο του οποίου είναι ακλόνητο, και ισορροπεί.

Α) Πάνω στο δίσκο τοποθετούμε χωρίς ταχύτητα σώμα μάζας m=1kg, οπότε μόλις το σύστημα αφεθεί ελεύθερο αρχίζει να εκτελεί ΑΑΤ. Να γραφεί η εξίσωση απομάκρυνσης σε συνάρτηση με το χρόνο χ=f(t) και να σχεδιαστεί η αντίστοιχη γραφική παράσταση για χρονικό διάστημα μιας περιόδου. Θεωρείστε θετική φορά προς τα πάνω και ως αρχή μέτρησης του χρόνου (t=0) τη στιγμή που το σύστημα αφήνεται ελεύθερο.

Συνέχεια

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου