Κυριακή, 25 Οκτωβρίου 2009

Τί να προσέξουμε στο κεφάλαιο για το φως

Α… Όταν αναφερόμαστε σε ΜΙΑ ακτίνα, η οποία αλλάζει μέσα διάδοσης, δεν ξεχνάμε ότι:


1. Τα διάφορα οπτικά μέσα παρουσιάζουν διαφορετικό δ.δ. για την ίδια ακτίνα, δηλαδή η ακτίνα έχει διαφορετική ταχύτητα και διαφορετικό μ.κ. σε κάθε οπτικό μέσο. Η συχνότητα και η περίοδός της είναι οι ίδιες σε όλα τα οπτικά μέσα.


2. Το μ.κ. της ακτίνας και η ταχύτητά της σε ένα μέσο είναι αντιστρόφως ανάλογα του δ.δ. του μέσου στο οποίο διαδίδεται ( nο/λ και n=co/c). Στο κενό, που έχει το μικρότερο δ.δ. (n=1), το μ.κ., λo, και η ταχύτητα, co, της ακτίνας έχουν τη μεγαλύτερη τιμή.


3. Για να αποφανθούμε σε ποια περιοχή του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος ανήκει μια ακτίνα, πρέπει να υπολογίσουμε το λο της. Αν 400nm £ λο £ 700nm, τότε η ακτίνα ανήκει στο ορατό.

συνέχεια...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου