Σάββατο, 3 Οκτωβρίου 2009

Συμβολή δύο κυμάτων και στάσιμο κύμα

Στο παρακάτω σχήμα παριστάνεται το στιγμιότυπο ενός στάσιμου κύματος που έχει δημιουργηθεί κατά μήκος ομογενούς, ελαστικής χορδής απείρου μήκους, xOx:

Γνωρίζουμε ότι το στάσιμο κύμα δημιουργήθηκε από τη συμβολή δύο γραμμικών, αρμονικών κυμάτων, ίδιου πλάτους και συχνότητας, που διαδίδονται σε αντίθετες κατευθύνσεις πάνω στον άξονα xOx. Αν η συμβολή των δύο κυμάτων ξεκίνησε τη στιγμή t=0, κατά την οποία τα δύο κύματα ΄΄έφτασαν΄΄ ταυτόχρονα στην αρχή x=O του άξονα xOx, και το παραπάνω στιγμιότυπο αναφέρεται στη χρονική στιγμή t1=3s, να βρεθούν:
        α) Η εξίσωση του στάσιμου κύματος καθώς και των κυμάτων που το δημιούργησαν, αν είναι γνωστό ότι αυτά δεν είχαν αρχική φάση.
        β) Η ολική ενέργεια της ταλάντωσης ενός υλικού σημείου, μάζας m=2g, στη θέση x=8cm, τις χρονικές στιγμές t1=3s και t2=6s.
        γ) Η διαφορά φάσης δύο σημείων A και Β στις θέσεις xΑ=-11cm και xB=-8cm τις χρονικές στιγμές του ερωτήματος β).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου