Παρασκευή, 9 Οκτωβρίου 2009

Η μεγαλύτερη απόσταση

Το σώμα Σ του σχήματος εκτελεί οριζόντια α.α.τ. με περίοδο 1s και πλάτος 3m. Τη χρονική στιγμή t=0 το σώμα Σ διέρχεται από τη θέση ισορροπίας κινούμενο προς τη θετική φορά του άξονα x΄Οx. Την ίδια στιγμή ένα βλήμα Β που κινείται οριζόντια στον άξονα x΄Οx με κατεύθυνση προς το σώμα Σ, με σταθερή ταχύτητα μέτρου 3π m/s απέχει d=3π/2 m από το σώμα Σ όπως στο σχήμα.
Να βρεθούν:
α. Η χρονική στιγμή κατά την οποία η απόσταση ανάμεσα στο βλήμα και το σώμα Σ γίνεται μέγιστη.
β. Η τιμή της μέγιστης απόστασης.


ΥΓ.
Η άσκηση είναι δημοσιευμένη στο αξιόλογο site του συναδέλφου Φ. Πλατάκη στην ενότητα "οι ασκήσεις του μήνα".
Τον ευχαριστώ για τη προσφορά του.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου