Τετάρτη, 21 Οκτωβρίου 2009

Ένα κύμα στον.. ιστό της αράχνης

Σώμα μάζας Μ=4Kg είναι δεμένο σε κατακόρυφο ελατήριο με σταθερά Κ=100π2Ν/m και ισορροπεί  σε ύψος Η=3,2m  το έδαφος. Στο σώμα είναι δεμένος ένας οριζόντιος αβαρής ιστός αράχνης με μεγάλο μήκος. Δύο αράχνες βρίσκονται σε αποστάσεις 0,3m και 0,5m αντίστοιχα από το σώμα κολλημένες στον ιστό. Η ταχύτητα διάδοσης του κύματος στον ιστό είναι V=1m/sec. Ένα δεύτερο σώμα  μάζας Μ=4Kg κινείται κατακόρυφα και συγκρούεται κεντρικά και ελαστικά με το σώμα  που είναι δεμένο στο ελατήριο έχοντας ταχύτητα μέτρου 0,5π m/sec.Tην στιγμή που το δεύτερο σώμα φτάνει στο έδαφος :
α)  Να σχεδιαστεί η μορφή του ιστού της αράχνης.
β)  Πόσο απέχουν τα ζωύφια.
γ)  Πόσα σημεία του ιστού έχουν ταχύτητα μέτρου umax/2  όπου umax η μέγιστη ταχύτητα ταλάντωσης τους.
δ)  Ποιος ο λόγος των μέτρων των δυνάμεων επαναφοράς που δέχονται τα ζωύφια.
Δίνεται το g=10m/sec2.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου