Τρίτη, 27 Οκτωβρίου 2009

Μέγιστη ταχύτητα, κρούση και μια ταλάντωση.

Ένα σώμα μάζας m=1kg είναι δεμένο στο ένα άκρο οριζόντιου ελατηρίου, σταθεράς k=100N/m, το άλλο άκρο του οποίου είναι ακλόνητα στερεωμένο. Στο σώμα είναι προσαρμοσμένο αβαρές και μη ελαστικό νήμα. Το σώμα αρχικά ηρεμεί, με το ελατήριο στη θέση φυσικού του μήκους και κάποια στιγμή ασκούμε σ΄αυτό μέσω του νήματος, σταθερή οριζόντια δύναμη, μέτρου F=10N, κατά τη διεύθυνση του άξονα του ελατηρίου με φορά τέτοια ώστε να αυτό να επιμηκυνθεί. Τη στιγμή ( t=0 ) που το σώμα αποκτά τη μέγιστη δυνατή ταχύτητά του, το νήμα κόβεται και ταυτόχρονα το σώμα συγκρούεται πλαστικά με βλήμα ίσης μάζας m το οποίο κινείται στην ίδια διεύθυνση, με αντίθετη φορά. Μετά την κρούση, το συσσωμάτωμα εκτελεί ταλάντωση πλάτους Α=0,2m. Να βρείτε:
α) Τη θέση όπου συμβαίνει η θραύση του νήματος.
β) Tην ταχύτητα του βλήματος πριν την κρούση.
γ) Tην εξίσωση της απομάκρυνσης της ταλάντωσης αν ως θετική θεωρηθεί η φορά της δύναμης F.
δ) Τη γραφική παράσταση της αλγεβρικής τιμής της δύναμης του ελατηρίου σε συνάρτηση με το χρόνο ( μετά τη στιγμή της κρούσης ).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου