Σάββατο, 24 Οκτωβρίου 2009

Γραπτή εξέταση στην ΑΑΤ-Ομάδα Α

Θέμα 1ο

Υλικό σημείο εκτελεί ΑΑΤ πλάτους Α=0,2m και περιόδου Τ=0,2π s. Κάποια χρονική στιγμή που έχει επιτάχυνση και ταχύτητα :
α) βρίσκεται στο θετικό ημιάξονα και επιστρέφει προς τη θέση ισορροπίας εκτελώντας επιβραδυνόμενη κίνηση
β) βρίσκεται στο θετικό ημιάξονα και επιστρέφει προς τη θέση ισορροπίας εκτελώντας επιταχυνόμενη κίνηση
γ) βρίσκεται στον αρνητικό ημιάξονα και επιστρέφει προς τη θέση ισορροπίας εκτελώντας επιταχυνόμενη κίνηση
δ) βρίσκεται στον αρνητικό ημιάξονα κινούμενο προς την ακρότατη θέση εκτελώντας επιβραδυνόμενη κίνηση

Επιλέξτε τη σωστή απάντηση αιτιολογώντας

Συνέχεια

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου