Παρασκευή, 23 Οκτωβρίου 2009

Επαναληπτικό διαγώνισμα στο φως

Θέμα 1°

1. Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστή;

Μονοχρωματική ακτίνα, που διαδίδεται στο κενό, προσπίπτει πλάγια σε γυάλινη πλάκα. Τότε:

Α. Το μήκος κύματος της αυξάνεται.

Β. Η διαθλώμενη ακτίνα απομακρύνεται από την κάθετη στη διαχωριστική επιφάνεια στο σημείο πρόσπτωσης.

Γ. Το μήκος κύματός της μειώνεται και η συχνότητά της αυξάνεται, ώστε η ταχύτητά της να παραμένει σταθερή.

Δ. Η ταχύτητά της μειώνεται.

Μονάδες 5

2. Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστή;

Δέσμη λευκού φωτός προσπίπτει πλάγια από το κενό σε διαφανές υλικό, που παρουσίαζει διασκεδασμό.

Α. Ο δείκτης διάθλασης του υλικού για την ιώδη είναι μικρότερος από ότι για την ερυθρή.

Β. Το μήκος κύματος της πράσινης στο υλικό είναι μεγαλύτερο από ότι της πορτοκαλί.

Γ. Η εκτροπή της κίτρινης κατά το πέρασμά της στο υλικό είναι μεγαλύτερη από ότι της κυανής.

Δ. Η συχνότητα της πορτοκαλί μέσα στο υλικό είναι μικρότερη από ότι της ιώδους.

Μονάδες 5

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου