Κυριακή, 18 Οκτωβρίου 2009

Φθίνουσα ταλάντωση και απώλεια ενέργειας.

Στα κάτω άκρα δύο όμοιων κατακόρυφων ελατηρίων δένουμε δύο σώματα Α και Β από το ίδιο υλικό και με τις ίδιες μετωπικές επιφάνειες με μάζες Μ και 2Μ και τα αφήνουμε να κινηθούν από τις θέσεις φυσικού μήκους των ελατηρίων.

Τα σώματα εκτελούν φθίνουσες ταλαντώσεις εξαιτίας της αντίστασης του αέρα και τελικά σταματούν.
i)  Να παραστήσετε γραφικά την απομάκρυνση σε συνάρτηση με το χρόνο (ποιοτικά διαγράμματα), στους ίδιους άξονες x-t και για τα δύο σώματα.
ii)  Αν η μηχανική ενέργεια που μετατρέπεται σε θερμική κατά την κίνηση του Α σώματος είναι 10J, η αντίστοιχη ενέργεια κατά την κίνηση του Β σώματος θα είναι:
α) 5J,            β) 10J,                    γ)  20J,         δ)  40J

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου