Τετάρτη, 21 Οκτωβρίου 2009

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΩΝ 2009-10


Διάρκεια 3 ώρες.
ΘΕΜΑ 1ο.
Οι παρακάτω ερωτήσεις δεν απαιτούν δικαιολόγηση.

1)      Ένα σώμα εκτελεί α.α.τ. και για t=0 περνά από το σημείο Δ του σχήματος. Η εξίσωση της απομάκρυνσής του είναι:
α)  x=Αημωt                                          β)       x=Αημ(ωt+π/4)
γ)  x= Αημ(ωt-π/4)                                 δ)       x=Αημ(ωt+3π/4)
2)      Ένα σώμα εκτελεί ταυτόχρονα δύο α.α.τ. του ίδιου πλάτους και της ίδιας διεύθυνσης, οι συχνότητες των οποίων f1και f2 διαφέρουν λίγο μεταξύ τους.      
Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες λάθος.

α)  Το σώμα εκτελεί α.α.τ.
β)  Το πλάτος της ταλάντωσης μεταβάλλεται εκθετικά με το χρόνο.
γ)  Η μέγιστη τιμή του πλάτους είναι 2Α.
δ)  Ο χρόνος που μεσολαβεί μεταξύ δύο διαδοχικών μηδενισμών του πλάτους, εξαρτάται από τη διαφορά f1-f2 και μεγαλώνει όταν η διαφορά αυτή ελαττώνεται.
3)      Στο άκρο ενός ιδανικού ελατηρίου ταλαντώνεται ένα σώμα Σ1 μάζας 1kg με πλάτος Α και ενέργεια ταλάντωσης 10J. Αν στο άκρο του ίδιου ελατηρίου συνδέσουμε σώμα Σ2 μάζας 4kg το οποίο ταλαντώνεται με το ίδιο πλάτος Α, τότε:
i)     Η περίοδος ταλάντωσης του Σ2 θα ήταν τετραπλάσια αυτής του Σ1.
ii)    Η ενέργεια ταλάντωσης θα τετραπλασιαζόταν.
iii)  Η ενέργεια ταλάντωσης θα ήταν διπλάσια.
iv)  Η ενέργεια ταλάντωσης παραμένει σταθερή.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου