Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου 2009

Ταλάντωση εμβόλου

Κατακόρυφο κυλινδρικό δοχείο περιέχει ιδανικό αέριο και κλείνεται με έμβολο μάζας m και εμβαδού Α, το οποίο μπορεί να κινείται χωρίς τριβές. Το έμβολο ισορροπεί και το δοχείο είναι στραμμένο με τη βάση προς τα κάτω. Η ατμοσφαιρική πίεση είναι patm και ο όγκος που καταλαμβάνει το αέριο V1 . Απομακρύνουμε λίγο το έμβολο, προς τα κάτω από τη θέση ισορροπίας του και το αφήνουμε ελεύθερο. Θεωρώντας τη θερμοκρασία του αερίου σταθερή, να δείξετε ότι το έμβολο εκτελεί Α.Α.Τ και να υπολογίσετε την περίοδο Τ. Δίνεται η g.
Εξετάστε το ίδιο πρόβλημα θεωρώντας το δοχείο στραμμένο με τη βάση προς τα πάνω.


Απάντηση

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου