Κυριακή, 20 Σεπτεμβρίου 2009

Τεμαχισμός ελατηρίου

Ιδανικό ελατήριο έχει φυσικό μήκος l0 και σταθερά κ. Κόβουμε το ελατήριο σε δύο κομμάτια με μήκη l1 ,l2 τέτοια ώστε l1/l2=2/3. Στερεώνουμε τα ελατήρια με το ένα τους άκρο σε οροφή και στο άλλο άκρο συνδέουμε στο καθένα σώμα μάζας m. Εκτρέπουμε τα σώματα από τη Θ.Ι και τα αφήνουμε ελεύθερα να εκτελέσουν Α.Α.Τ Να βρείτε το λόγο των συχνοτήτων των δύο ταλαντώσεων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου