Κυριακή, 27 Σεπτεμβρίου 2009

Μεταβλητή δύναμη και ταλάντωση.

Στο ελεύθερο άκρο ενός οριζόντιου ελατηρίου σταθερά Κ=400Ν/m στερεώνεται σώμα μάζας m=1kg,το οποίο μπορεί να κινείται χωρίς τριβές πάνω σε οριζόντιο επίπεδο. Το άλλο άκρο του ελατηρίου είναι στερεωμένο. Το σώμα είναι επίσης δεμένο στο ένα άκρο οριζόντιου νήματος, το οποίο βρίσκεται στην προέκταση του άξονα του ελατηρίου. Το σώμα ισορροπεί στην Θ.Φ.Μ.Ε. Στο άλλο άκρο του νήματος ασκείται δύναμη F=50+300x  όπου x  η απόσταση του σώματος από τη θέση του φυσικού μήκους του ελατηρίου. 

Όταν η ταχύτητα του σώματος γίνεται μέγιστη το νήμα σπάει και το σώμα εκτελεί α.α.τ. Να υπολογιστούν :
α)  Το πλάτος ταλάντωσης του σώματος μετά το κόψιμο του νήματος.
β)  Να βρεθεί ο μέγιστος  ρυθμός μεταβολής της κινητικής ενέργειας του σώματος  μετά το κόψιμο του νήματος.
Δίνεται η σχέση ημ2x=2συνx.ημx

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου