Κυριακή, 20 Σεπτεμβρίου 2009

Ταλάντωση δύο σωμάτων

Δύο υλικά σημεία εκτελούν Α.Α.Τ πάνω στην ίδια διεύθυνση, γύρω από την ίδια θέση ισορροπίας. Οι ταλαντώσεις έχουν ίδιο πλάτος Α και ίδια περίοδο Τ. Οι απομακρύνσεις από τη Θ.Ι δίνονται από τις σχέσεις:
x1=Αημ(ωt+π/2) και x2= Αημ(ωt+π).

α) Να σχεδιάσετε σε κοινό σύστημα αξόνων τις γραφικές παραστάσεις x1-t , x2-t.
β) Πόση είναι η μέγιστη απόσταση μεταξύ των υλικών σημείων;
γ) Ποιες χρονικές στιγμές η απόσταση μεταξύ των υλικών σημείων είναι μέγιστη για πρώτη και πότε για έβδομη φορά;


ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου