Κυριακή, 13 Σεπτεμβρίου 2009

Αρχική φάση κύματος

Δίνεται μηχανικό κύμα με Α=0,2m  που κινείται θετικά  με ταχύτητα υ=1m/s. Αν η γραφική παράσταση  της φάσης του σε συνάρτηση με το  χρόνο δίνεται  από το παρακάτω διάγραμμα :

 α. Να  βρεθούν  η αρχική  φάση  και το μήκος κύματος 
      β. Να γραφεί η εξίσωση  του κύματος
      γ. Να  γίνει το στιγμιότυπο του κύματος  την  t=0,6s.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου