Σάββατο, 26 Σεπτεμβρίου 2009

Ταλάντωση και κρούση. Μια παραλλαγή της άσκησης εξετάσεων του 93.

Σημειακό σώμα Σ1 εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση γωνιακής συχνότητας ω=1rad/s και πλάτους A. Κάποια χρονική στιγμή και ενώ το σώμα Σ1 έχει απομάκρυνση x=3m    συγκρούεται ελαστικά με σημειακό βλήμα Σ2. Η ταχύτητα του σώματος Σ1 μεταβάλλεται ακαριαία κατά Δυ όποτε το νέο πλάτος ταλάντωσης είναι Α1=√45 m. Αν εξαιτίας διαφορετικής κρούσης είχε υποστεί μεταβολή ταχύτητας ίσου μέτρου και αντίθετης φοράς - Δυ τότε το πλάτος θα γινόταν Α2=√13 m. Θεωρείστε ότι πριν και μετά τις κρούσεις το σώμα Σ1 έχει θετική φορά κίνησης.

Να υπολογίσετε:
1.  Τη  γωνιακή συχνότητα μετά από κάθε κρούση
2.  Το μέτρο της μεταβολής ταχύτητας Δυ
3.  Το αρχικό πλάτος ταλάντωσης Α
4.  Το λόγο της μεταβολής κινητικής ενέργειας βλήματος στην πρώτη κρούση προς την αντίστοιχη μεταβολή κινητική ενέργειας βλήματος στη δεύτερη κρούση κατ απόλυτη τιμή


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου