Παρασκευή, 17 Ιουλίου 2009

Το Θ.Μ.Κ.Ε και η σύνθετη κίνηση

Γύρω από έναν κοίλο κύλινδρο, ο οποίος ηρεμεί σε λείο οριζόντιο επίπεδο, τυλίγουμε ένα αβαρές νήμα, στο άκρο Α του οποίου ασκούμε μια σταθερή οριζόντια δύναμη F=20Ν. Όταν ο κύλινδρος μετατοπισθεί κατά x1=8m, το άκρο Α του νήματος έχει μετατοπισθεί κατά xΑ=14m. Ζητούνται:


i) Η μεταφορική κινητική ενέργεια του κυλίνδρου.

ii) Η περιστροφική κινητική του ενέργεια.

Απάντηση:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου