Πέμπτη, 16 Ιουλίου 2009

Ερωτήσεις Φθίνουσα και εξαναγκασμένη Ταλάντωση

Α)Ποια πρόταση είναι σωστή σε μια φθίνουσα ταλάντωση:
 1. Το πλάτος ταλάντωσης παραμένει σταθερό.
 2. Η περίοδος μειώνεται εκθετικά με το χρόνο.
 3. Όταν αυξάνεται η σταθερά απόσβεσης, αυξάνεται το πλάτος ταλάντωσης.
 4. Όταν μειώνεται η σταθερά απόσβεσης, το πλάτος μειώνεται πιο αργά.

Β)Στο κύκλωμα απεικονίζεται ηλεκτρική ταλάντωση. Για τη χρονική στιγμή αυτή:

 1. ο πυκνωτής εκφορτίζεται
 2. η ενέργεια του κυκλώματος αυξάνεται
 3. η ενέργεια του πηνίου μειώνεται.
 4. η ενέργεια του κυκλώματος μειώνεται.

Γ) Σε μια φθίνουσα ταλάντωση, ποιες προτάσεις είναι σωστές:

 1. η περίοδος της ταλάντωσης για συγκεκριμένη σταθερά απόσβεσης είναι σταθερή
 2. για πολύ μεγάλες αποσβέσεις η κίνηση είναι απεριοδική
 3. η ολική ενέργεια της ταλάντωσης παραμένει σταθερή
 4. όταν αυξάνεται ο συντελεστής απόσβεσης τότε η συχνότητα μειώνεται
 5. το πλάτος παραμένει σταθερό

Δ) Κατά τον συντονισμό ( Ποιες προτάσεις είναι σωστές και ποιες λάθος)

 1. το πλάτος είναι μέγιστο
 2. η ενέργεια του συστήματος είναι μέγιστη
 3. οι απώλειες ενέργειας είναι μέγιστες
 4. η ιδιοσυχνότητα του συστήματος είναι μέγιστη
 5. η περίοδος είναι μέγιστη

Ε) Η ιδιοσυχνότητα ενός ταλαντωτή εξαρτάται

 1. από το πλάτος της ταλάντωσης..
 2. από τη σταθερά απόσβεσης.
 3. από την αρχική φάση.
 4. από τα φυσικά χαρακτηριστικά του συστήματος.
Απαντήσεις:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου